Menu

Projekt Bezpečná lokalita – bezpečné bydlení boduje na mezinárodní úrovni i u Brňanů

Brněnský projekt Bezpečná lokalita – bezpečné bydlení, který má za cíl zvýšení bezpečnosti osob a majetku v bytových domech včetně technických a organizačních opatření s přímou účastí obyvatel domu, byl na jaře letošního roku vybrán v prestižní soutěži inspirující města k vytváření inovativních myšlenek pro řešení problémů a zlepšení života ve městech Mayors Challenge, kterou iniciuje bývalý newyorský starosta Michael Bloomberg. Společně s brněnským projektem bylo do finále soutěže vybráno dalších dvacet projektů z celé Evropy. Bezpečná lokalita již svůj inovativní přístup prokázala, když loni obdržela cenu „Nejlepší preventivní projekt krajů, měst a obcí“ Ministerstva vnitra ČR a v roce 2011 za ni Brno získalo 1. místo v prestižní soutěži Urban Security Award. 

Projekt Bezpečná lokalita – bezpečné bydlení byl připraven v roce 2009 a od roku 2010 je úspěšně realizován Městskou policií Brno v Brně – Novém Lískovci v bytovém domě na ulici Koniklecová 5. Jedná se o 13podlažní panelový dům se 156 malometrážními bytovými jednotkami, které obývá více než 500 obyvatel. Dům byl postaven v roce 1994 za finanční spoluúčasti 13 městských částí.

Nyní je z jedné třetiny využíván jako dočasná ubytovna pro matky s dětmi a zbylá část je klasickým nájemním domem, ve kterém jsou však často ubytováváni problémoví nebo sociálně slabí nájemníci. I proto byly v domech často rozbité schránky, dveře, vandalové poškozovali výtah a zdi společných prostor. Situaci zhoršoval fakt, že se v domě pohybovali neznámí lidé, čemuž při tak vysoké fluktuaci obyvatel nebylo možné účinně zabránit. 

V rámci projektu Bezpečná lokalita – bezpečné bydlení instalovala společnost Beta Control v bytovém domě na Koniklecové dva nové výtahy, požární hlásný systém, kamerový systém a přístupový systém.

 

Zlepšení situace z pohledu obyvatel domu na Koniklecové 5

Bytový dům na Koniklecové 5 byl vybrán pro projekt Bezpečná lokalita – bezpečné bydlení kvůli vysoké míře kriminality v domě a jeho okolí. Nabízí se otázka: „Mají lidé v tomto domě a v nejbližším okolí díky tomuto projektu větší pocit bezpečí?“ Můžeme si na ni odpovědět díky sociologickému výzkumu provedenému v letech 2009 a 2012, který se dotazoval přímo obyvatel domu na Koniklecově 5 i lidí z nejbližšího okolí.

V roce 2009 se lidé v domě často potýkali s nefunkčností výtahů, osvětlení v domě, zvonků nebo domovních telefonů.  Díky instalaci systému Bezpečný dům v roce 2012 došlo k výraznému zlepšení (spokojenost s funkčností technického vybavení v domě stoupla o 46,6%). A zlepšení přišla i v dalších závažných otázkách. Ať už tomu bylo osvětlení a zeleň před domem, nebo v tomto případě asi nejzávažnější problém, kterým byl pohyb cizích osob v domě. Přístupový systém v současnosti neumožňuje volný vstup osob do domu a velmi se tak omezily případy, kdy byly viděny cizí osoby např. ve výtahu nebo na schodišti. Také samotný pocit bezpečí v domě se podle nájemníků díky novým technickým zařízením výrazně zvýšil a celodenně bezpečně se v domě cítí až dvě třetiny z nich (v roce 2009 to byla pouze necelá třetina). S tímto číslem je spojen i snížený počet zásahů Městské policie v domě.

Celkově nájemníci vyjádřili velkou spokojenost s novými bezpečnostními opatřeními, především se osvědčil kamerový systém a přístupový systém do domu. Jak je patrné z výše uváděných srovnání, obyvatelé domu vnímají zavedení systému Bezpečný dům na Koniklecově 5 pozitivně a jsou nakloněni i k rozšíření o další prvky kamerového systému i do bytových chodeb.

Můžeme tedy bez nadsázky říci, že v této rizikové lokalitě pomohl systém Bezpečný dům od společnosti Beta Control nejen k lepším technickým podmínkám v domě, ale především k pocitu zvýšeného bezpečí.

Informace o dalších úspěšných projektech můžete nalézt na webové stránce http://www.bezpecny-dum.cz/

Beta Control

Oblasti

 

Adresa

Kontakt

O firmě Výtahy

Vývoj

Beta Control s.r.o.

Telefon: +420 546 223 491  

Volná místa Bezpečný dům Školicí centrum Černého 829/58 Telefon: +420 515 511 201
Média Čerpací stanice Inženýring 635 00 Brno (Bystrc) E-mail: obchod@betacontrol.cz

1994 - 2015 © Všechna práva vyhrazena | Realizace GLIPS.cz